در مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش به بررسی عملکرد کارکنان در محیط کار جهت ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد سازمانی میپردازیم.


 

محمدحسین عباسی نژاد Articles 65

روانشناس صنعتی و سازمانی/ مسئول مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش

کليه حقوق اين سايت متعلق مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش می‌باشد.

Copyright © 2018 karamesh.ir