در مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش به بررسی عملکرد کارکنان در محیط کار جهت ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد سازمانی میپردازیم.


 

اهداف مرکز روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش

تحولات نظام اقتصادی، تغییرات همه جانبه ای را در وجوه کسب و کار و شرایط زندگی کاری مانند تغییر نقش‌های کاری، شیفت‌های متعدد، افزایش زمان کاری و تعارض‌های بین فردی به وجود آورده که باعث تجربه هیجان‌های منفی، نارضایتی شغلی، افزایش استرس، تعارض میان کار و خانواده شده است همچنین این عوامل پیشایند رفتارهایی از قبیل غیبت، تاخیر، ترک شغل، رفتارهای ضد تولید، بروز حوادث شغلی و کاهش بهره وری فردی هستند.

مدیران لایق، دورنگر و شایسته می‌دانند که محیط کار سالم، سلامت روان شناختی کارکنان را در کنار سلامت جسمانی آنها فراهم می‌کند. اگر سلامت روانی کارکنان در مراکز صنعتی در سطج بالایی باشد آنگاه استعدادهای بالقوه کارکنان در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه به حالت بالفعل در می‌آید که افزایش بهره وری سازمانی را به دنبال دارد. مرکز روانشناسی صنعتی سازمانی کارامش باهدف کمک به حفظ بهداشت روانی کارکنان و و ارتقاء آن تاسیس گردیده است. این مرکز، خدمات روانشناسی صنعتی و سازمانی را مانند سنجش و شناسایی عوامل موثر در نگرشها و استرس شغلی، ارائه آموزش‌های مناسب برای مدیران و کارکنان در این راستا، انجام طرح‌های ارتقاء بهداشت روانی با توجه به فرهنگ سازمانی مراکز صنعتی و انجام مشاوره‌های فردی مرتبط با سازگاری بیشتر کارکنان در محیط کار مراکز صنعتی ارائه می‌دهد.


چرا شما به خدمات کارامش نیاز دارید؟
از آنجایی که در تمام سازمان‏ها و فرایندهای سازمانی عامل انسانی نقش به سزایی دارد بنابراین حوزه چگونگی رفتار و تعامل با انسانها حایز اهمیت ویژه ای است. حفظ و پرورش این سرمایه در دستتان روانشناسان صنعتی و سازمانی است. این متخصصان هم با ماهیت وجودی انسان و انسانشناسی آشنایی دارند و هم محیط کار را به خوبی می‌شناسند. حیطه ای از علم و عمل که نه رشته‌های مدیریت در آن قدرت نفوذ دارند و نه روانشناسان بالینی یا عمومی‌می‌توانند با علم روانشناسی صرف مشکل سازمان یا صنعتی را برطرف کنند.

روانشناسی صنعتی و سازمانی با تلفیق مهارت‌های روانشناسی و مدیریت چشم انداز تازه ای از علم است که کاربرد شیوه‌های آن می‌تواند سازمان‌های بیمار و گوشه گیر را به سازمان‌هایی پویا و سازنده تبدیل نماید.


تیم مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش

علی اسدی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
asadiastk@gmail.com
محمد حسین عباس نژاد
روانشناسی صنعتی و سازمانی
abbasnezhad.m.h@gmail.comhttps://instagram.com/_u/karamesh_ir
صدقیه الزهرا مدنی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
z.madani.15@gmail.com

کليه حقوق اين سايت متعلق مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش می‌باشد.

Copyright © 2018 karamesh.ir