در مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش به بررسی عملکرد کارکنان در محیط کار جهت ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد سازمانی میپردازیم.


 

این پروانه در اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و بند ۶ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی و با توجه به موافقت اصولی ۴۷۵-۹۵۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مقرر در آئین نامه تخصصی مربوط و دستورالعمل‌ها ابلاغی از سازمان بهزیستی استان کرمان صادر گردید.

شماره پروانه:۹۶۱-۹۵/۶

تاریخ:۱۳۹۵/۹/۱۱

 

 

 


به استناد بند یک ماده سه قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی‌ایران و تایید کمیسیون تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی اجازه داده می‌شود با رعایت کامل مفاد منشور اخلاقی سازمان به ارائه خدمات روانشناسی صنعتی و سازمانی در استان کرمان بپردازد.

شماره پروانه:۴۲۴۳

تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱۵

کليه حقوق اين سايت متعلق مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش می‌باشد.

Copyright © 2018 karamesh.ir

error: Content is protected !!