در مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش به بررسی عملکرد کارکنان در محیط کار جهت ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد سازمانی میپردازیم.


 

آزمون رغبت سنج شغلی

بررسی میزان رغبت سنج شغلی

آزمون تحلیل فشار روانی محیط کار

بررسی فشار روانی کارکنان در محیط کار


آزمون تحلیل اعتیاد به کار

بررسی اعتیاد به کار کارکنان


آزمون بررسی میزان انگیزش شغلی

بررسی میزان انگیزش شغلی

کليه حقوق اين سايت متعلق مرکز تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارامش می‌باشد.

Copyright © 2018 karamesh.ir

error: Content is protected !!